Anasayfa | İletişim
         
Kalite
 
Kalite Politikası
 
Çevre Politikası
   
İSG Politikası
   
Belgeler
 

Kalite Politikası 

* Kuruluş faaliyetleri kapsamında ve belirlenmiş tüm süreçlerin uygulama aşamalarında  
* ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi gerekliliklerini karşılamak için kurulmuş sistemi etkin olarak uygulamak, güncelliğini ve sürekli gelişimini sağlamak,
* "Koşulsuz müşteri memnuniyeti" felsefesi doğrultusunda, yapılacak tüm faaliyetlerde   "Müşteri Odaklılığı" düsturunu geçerli kılmak,
* Tüm faaliyetlerde "Planla / Uygula / Kontrol et / Önlem al" döngüsünü esas almak ve sürekli olarak uygulamak,
* Tüm faaliyetler esnasında işçi sağlığı ve iş güvenliği kriterlerine uyumu sağlamak, iş kazalarını önleyici tedbirleri tam olarak belirlemek ve uygulamak. 
* Tüm faaliyetler esnasında çevreye zarar vermeyi önlemek amacıyla riskleri belirlemek ve buna uygun tedbirler almak, uygulamak,
* Sunulan ürün ve hizmetlerin, müşteri ihtiyaç ve beklentilerini, ilgili standartları ve yasal gereklilikleri tam olarak karşılamasını sağlamak,
* İnsan kaynaklarının etkin olarak değerlendirilmesi kapsamında, personelin katılımını sağlamak amacıyla eğitimler düzenlemek,
* Malzeme, makine ve ekipman kaynaklarını en verimli şekilde kullanabilmek amacıyla gelişim planları yapmak, uygulamak ve sonuçları takip ve kontrol etmek,
* İç ve dış kaynaklı geri besleme verilerinin analiz sonuçlarına göre etkin faaliyetleri devreye sokmak,
* Tedarikçi ve taşeronlar için kontrol uygulamaları yapmak ve gelişme programları uygulamak, böylece ürün güvenirliğinin arttırılmasını sağlamak,
© 2010 Omega Mühendislik. Web tasarım Grimor